Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Unser Team

Mag. Christian
Kernstock

Apotheker

Mag. Tessa
Waldhof

Pharmazeutin

Mag. Julia
Dworak

Pharmazeutin

Mag. Lisa
Keplinger

Pharmazeutin

Christl Angermair

PKA

Ilse Lanegger

PKA

Janine Volderauer

PKA

Marion Meyer

PKA

Simone Auer

PKA

Vroni Abenthung

PKA